Huarte&Pi

El nostre equip

Huarte&Pi

Dr. Rafael Pi
European Patent Attorney, Doctor en Ciències Químiques

Després de completar el doctorat en Química Orgànica a la Universitat Autònoma de Barcelona, va treballar a la Erlangen-Nürnberg Universität en una estada post-doctoral patrocinada per una beca de la Alexander von Humboldt Stiftung. Entre els anys 1996 i 2002 va ser responsable del desenvolupament de composicions detergents i blanquejants a les companyies S.A. CAMP i Henkel Ibérica, s.a., responsable del Laboratori de Polímers a la companyia Barnices Valentine, S.A., i responsable del Departament de R+D de la companyia Cognis Iberia, S.L. La seva experiència industrial abarca els camps de desenvolupament de tensioactius, polímers, i formulacions de productes industrials per als sectors de la detergència, cosmètica, plàstics, pintures, adob de pells, tèxtil, i construcció. Des de 2002 treballa de consultor en matèria de patents i R+D a Huarte&Pi.

Huarte&Pi

Anna Porta
European Patent Attorney, Llicenciada en Ciències Químiques, especialitat en Química Orgànica, per la Universitat de Barcelona, i Màster en Documentació Digital per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Va començar la seva trajectòria en el camp de la informació científica al Servei de Documentació Química de la Universitat de Barcelona. Al 1987 va passar a l'empresa S.A. Camp, del sector de detergents, y al 1990 a la empresa farmacèutica J. Uriach & Cia, sempre com a documentalista científica. Al gener de 2009 va incorporar-se al Departament de Patents de l'empresa Palau Pharma. Aporta una llarga experiència com a documentalista científico-tècnica, principalment en temes relacionats amb química, farmàcia i biomedicina, així com experiència tècnica en l'àrea de patents. Des de 2011, treballa com a consultora en documentació i patents a Huarte&Pi.

Dr. Bernd Fabry (Col·laborador associat)
Doctor en Ciències Químiques, Deutscher Patentanwalt, European Patent & Trademark Attorney

IP2 Patentanwalts GmbH
http://www.ip-two.de